Nieuwsbrief mei 2018                            

 

Upstairs Spektakel.

30 juni 2018 is het Upstairs Spektakel van 12.00 – 15.00 uur. De kaartverkoop start 1 mei en de kaartjes kunt u kopen aan de balie bij Upstairs Dance & Fit. De invulling van het programma volgt nog.

Om er weer als een TEAM uit te zien, zullen we met de dansers de kledingvoorschriften bespreken en deze informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

 

Vakantie en Feestdagen

In de meivakantie gaan alle lessen gewoon door, echter worden er enkele lessen samengevoegd:

Op woensdag 2 en 9 mei zullen de danslessen van 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 8 jaar en ook de 9 t/m 10 en 11 t/m 12 jaar samengevoegd.

Dit betekend dat op deze beide woensdagen de 4 t/m 8 jaar les hebben van 15.15 – 16.-00 uur en 9 t/m 12 jaar van 16.00 – 16.45 uur.

Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) en 2de pinksterdag (maandag 10 mei) zijn wij gesloten. De les  kan in dezelfde week ingehaald worden op een andere dag.

 

Kijken in de les

Ouders of andere belangstellende mogen altijd de laatste 10 minuten van de les kijken. Echter is dit vanaf 1 mei niet meer toegestaan. Wij gaan ons voorbereiden op het Upstairs Spektakel en willen de dans graag ‘geheim’ houden.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de nieuwe wet zijn de regels aangescherpt.

Wij willen u melden dat Upstairs Dance & Fit ook bezig is om zich hier zo optimaal mogelijk op voor te bereiden. Dit om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Over hoe en wat ontvangt u later bericht. U kunt er rekening mee houden dat u van ons een brief ontvangt waarop u ons toestemming dient te geven op bijv. het gebruik van uw persoonsgegevens (incassosysteem) en mogelijk voor het gebruik van foto’s en video’s. Hierover later meer.

 

Heeft u nog vragen, stel ze gerust via info@upstairsdancefit.nl