Algemene voorwaarden

Back to homepage

Algemene voorwaarden

 

Upstairs Dance & Fit

Bezoekadres:
Kerkweg 219D
2985 AS Ridderkerk
0657558875
info@upstairsdancefit.nl

 

Aansprakelijkheid

 • Upstairs dance & Fit (UDF) stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of schade, verlies diefstal en vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • UDF behoudt zich het recht om, indien noodzakelijk, personen te toegang te ontzeggen.
  • Elk handelen, nalaten of gedrag van een lid of bezoeker van UDF in strijd met één of meerdere bepalingen van dit reglement, de huisregels en/of andere handelingen welke de naam, goede gang van zaken enz. van UDF kan benadelen of in diskrediet brengen, geeft UDF het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen, de betrokkene(n) de toegang tot het centrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van contributie of schadevergoeding.

 

Lidmaatschap

 • Opzegging per maand, uitsluitend schriftelijk
 • UDF behoudt zich het recht voor lessen\lestijden te wijzigen
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald
 • Indien betaling van contributie niet of te laat word voldaan kunnen wij een boete hanteren of u de toegang tot de lessen ontzeggen.
 • UDF hanteert slechts vakantie-onderbreking voor kerst- en zomervakantie. In de overige vakantie kunnen er aanpassingen in het rooster plaatsvinden.

 

Huisregels

 1. Geen buitenschoenen in de zaal
 2. Geen kauwgom of snoep tijdens de lessen
 3. Geen glaswerk in de zaal
 4. Gym- of sportkleding vereist
 5. Volg aanwijzingen van het personeel op
 6. Geen wapens of drugs
 7. Roken is verboden
 8. Geen agressief of hinderlijk gedrag
 9. Geen overlast voor de buren