VET GEZOND!

Back to homepage

Op 17 juli zijn we partner geworden van VET GEZOND. Op deze manier proberen we als sportbedrijf een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Dat betekent dat wij ons extra gaan inzetten voor een gezonde leefstijl samen met andere partners in Ridderkerk! (zie persbericht: https://www.rtvridderkerk.nl/lokaal/aan-de-slag-voor-een-gezonde-leefstijl/)

 

Kijk voor meer informatie op: www.ridderkerkvetgezond.nl.


Ieder kind heeft recht op een VET gezonde jeugd!

Hoe fijn is het als een kind lekker in zijn vel zit! Het is heerlijk als je je vrij kan bewegen. Als je kan genieten van lekker en gezond eten. En dan ’s avonds moe maar voldaan rustig kan slapen.

In Ridderkerk gunnen we dat ieder kind. Daarom doen we mee met JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht. Wat begon als een programma dat zich vooral richtte op gewicht, is nu uitgegroeid tot een programma dat gaat over een gezonde leefstijl in het algemeen. Daar horen bewegen, eten en drinken, rust en ontspanning allemaal bij.


JOGG-aanpak

De JOGG-aanpak is van en voor iedereen: de hele buurt, scholen, bedrijven, het lokale bestuur, kinderen én hun ouders helpen mee aan een gezonde jeugd.  Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. En dat is er één op de zeven te veel. Maar wat kunnen kinderen daar zelf aan doen? Helemaal niets. Daarom werken we met de JOGG-aanpak aan de hele omgeving van het kind.

5 pijlers

Een aanpak waarbij de hele omgeving betrokken wordt, vraagt om verschillende activiteiten op verschillende niveaus. Om te gaan voor een resultaat dat lang doorwerkt, zorgen we ervoor dat er aandacht is voor de volgende pijlers:

 1. Politiek-Bestuurlijk Draagvlak
  Een aanpak waarbij de hele omgeving betrokken wordt, kan je alleen goed uitvoeren als de lokale bestuurders meewerken. Bijvoorbeeld een enthousiaste wethouder die het goede voorbeeld geeft.
 2. Publiek-Private Samenwerking
  ‘It takes a village to raise a child’. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met publieke én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving waarin kinderen opgroeien en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.
 3. Sociale Marketing
  Om echt verschil te kunnen maken, is het belangrijk dat er activiteiten uitgevoerd worden die effectief zijn voor gedragsverandering bij de mensen bij wie dat nodig is; activiteiten die echt aanzetten tot gezonder gedrag en die aantrekkelijk zijn.
 4. Monitoring en Evaluatie
  De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. Iedere gemeente en omgeving is anders. Juist daarom is het belangrijk dat JOGG-gemeenten monitoren en evalueren: laat zien wat je doet.
 5. Verbinding Preventie en Zorg
  Ieder kind heeft recht om gezond op te groeien, zo ook het kind dat al kampt met overgewicht of obesitas. Daarom nemen JOGG-gemeenten ook de verantwoordelijkheid om de zorgketen rondom kinderen die al overgewicht of obesitas hebben te verbeteren en verbinden zij deze met de preventieve aanpak die in de gemeente wordt uitgevoerd.